มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีบริษัทนำเที่ยวหลอกขาย แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีบริษัทนำเที่ยวหลอกลวงขาย แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ


​ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ตามนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานราชการร่วมบูรณาการกำลังในการปราบปรามกลุ่มบริษัทนำเที่ยวผิดกฎหมายหรือกลุ่มบริษัทนำเที่ยวที่ประกอบการในลักษณะนอมินี รวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่มีพฤติการณ์ในการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยเสียหายรวมถึงผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและเพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่มีพฤติการณ์ในการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

บช.ทท. ร่วมกับ บช.ภ.9, บก.ปคบ. ร่วมจับกุม นายถาวร ไกรแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอัลฟ่า อันดามัน จำกัด และนายประทีป แก้วนนท์ กับพวกรวม 8 คน โดยมีพฤติการณ์นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังเกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะกระบี่ เกาะช้าง โดยจะเสนอขายแพ็คเกจในราคาต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น และยังจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 โดยการขายแพ็คเกจจะมีอายุใช้งานภายใน 2 ปี ทำให้มีประชาชนทั่วไปหลงเชื่อซื้อแพ็คเกจล่วงหน้านี้เป็นจำนวนมากกว่า 1,600 คน เป็นจำนวนเงินประมาณ 10,000,000 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 นายประทีป แก้วนนท์ ได้นำเงินทั้งหมดของ บริษัท ไทยอัลฟ่า อันดามัน จำกัด หลบหนีไป จึงทำให้ บริษัท ไทยอัลฟ่า อันดามัน จำกัด ได้ปิดกิจการลง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโฆษณาโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของผู้อื่น โฆษณาอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่ควรรู้ หรือรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว ร่วมกันไม่ปฏิบัติตามการโฆษณาหรือชวนเชื่อเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว”
วันนี้ ( 27 เม.ย.61 ) นายถาวร ไกรแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยอัลฟา อันดามัน จำกัด มีความประสงค์ที่จะชดใช้เงินให้กับกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มแรกที่ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวของ บริษัทไทยอัลฟา อันดามัน จำกัด และได้เดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะแล้วในวันที่ 24 มีนาคม 2561 แต่ไม่สามารถเที่ยวตามรายการได้จำนวน 44 ราย บช.ทท.และกรมการท่องเที่ยว ได้ประสานงานไปยัง ภ.จว.สตูล และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในวันนี้มี

ตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหาย 6 กลุ่ม รวม 44 คน เดินทางมารับเงินคืน ได้แก่
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ​จำนวน 5 คน จำนวนเงิน 19,780 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 2​จำนวน 3 คน จำนวนเงิน 8,970 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 3 ​จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 8,400 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 4​จำนวน 17 คน จำนวนเงิน 55,992 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 5​จำนวน 5 คน จำนวนเงิน 17,998 บาท
ผู้เสียหายกลุ่มที่ 6​จำนวน 10 คน จำนวนเงิน 70,995 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 182,135 บาท

 

CR. “ โอ๋ สมาคมคนข่าว ผู้สท่อข่าว นิวส์รีพอร์ต “ รายงาน

Close