อาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์จุดดอนตูม ร่วมทำดีทาสีโรงเรียนบ้านหัวถนน

นครปฐม อาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม จุดดอนตูม ร่วมทำดีทาสีให้กับโรงเรียนบ้านหัวถนน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นายธวัชชัย ขาวละเอียด เจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม (หัวหน้าจุดดอนตูม )พร้อมด้วยสมาชิกจุดดอนตูมกว่า 20 คนร่วมกันทาสีอาคารเรียนไม้สองชั้น โรงเรียนบ้านหัวถนน ม.6 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม พร้อมด้วยพระลูกวัดหัวถนน ได้ช่วยกับขนย้ายเหล็กนั้งร้าน นำมาประกอบเพื่อที่จะต่อขึ้นไปทาสี ตัวอาคารโรงเรียนบ้านหัวถนน

โดยมีพระครูวิถีธรรม มธรรมประวัต เจ้าอาวาสวัดหัวถนน อดีตเจ้าคณัตำบลห้วยด้วน ได้สนับสนุนอุปกรณ์สี 9 ถังใหญ่ สีกระป๋องหิ้ว 10มกระป๋อง ทินเนอร์ 5 ถังใหญ่ แปลงทาสี และลูกกลิ่ง จำนวนหนึ่ง เครื่องใช้ในการทาสี ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม จุดดอนตูมพร้อมสมาชิกช่วยกันทาให้โรงเรียนมีสีที่สดใส สะอาดตา ดูใหม่ขึ้น ซึ่งโรงเรียนวัดหัวถนนสร้างมาตั้งแต่ปี พศ.2518 เป็นอาคารเรียนแบบ 017 สองชั้น ไม้ ครึ่งตึก มีเนื้อที่โรงเรียนมาณ 15 ไร่ โดยมี นางสาวพรพรรณ ไทรไกรกระ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน คนปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 63 คน มีการสอนตั้งแต่อนุบาล 1 อนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นต้น

จากนั้น พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังวัดนครฐม พร้อมด้วยนายกำธร เวหน นายอำเภอดอนตูม ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม จุดดอนตูมที่มาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนบ้านหัวถนนอย่างตั้งใจ อีกด้วย

 

Close