ชาวไร่สับปะรดประจวบ ฯเดือดร้อนราคาผลผลิตวูบหนัก

ชาวไร่สับปะรดประจวบฯเดือดร้อนราคาผลผลิตวูบหนัก

วันที่ 30 เมษายน นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย ในฐานะรองประธานสภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาผลผลิตสับปะรดมีราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัม (กก.) ละ 2.20 -2.40 บาท ขณะที่โรงงานสับปะรดกระป๋องเพื่อการส่งออกรับซื้อ กก.ละ 2.80 บาท จากเดิมราคา 5- 6 บาท ทำให้การผลิตไม่คุ้มกับต้นทุนที่ กก.ละ 4.60 บาท ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่สับปะรดได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังราคาตกต่อเนื่องนานกว่า 6 เดือน เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ นอกจากนั้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีผลผลิตออกมาเพิ่มจะทำให้ราคาลดลงเหลือประมาณ 1.50 – 1.80 บาท ประกอบกับโรงงานรับซื้ออ้างว่ามีปัญหาจากการผลิตเพื่อส่งออกและเงินบาทแข็งค่าทำให้มีผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

นายสุรัตน์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ ที่ผ่านมาสมาคมฯได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสับปะรดร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขอให้เร่งระบายผลผลิตสับปะรดผลสดไปจำหน่ายในจังหวัดอื่น แต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะ ที่โรงงานแปรรูปยอมรับว่าจะรับซื้อสับปะรดจากโควต้าเดิมของเกษตรกรเท่านั้น สำหรับผลผลิตส่วนเกินไม่สามารถแบกรับภาระได้ ส่วนการประชุมในคณะกรรมการไตรภาคีระดับจังหวัดก็ไม่ความคืบหน้าเท่าที่ควร

 

Close