ชมรมยิงปืนกำแพงเพชร ฝึกอบรมการยิงปืนขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน

“ชมรมยิงปืนจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมยิงปืนขั้นพื้นฐาน ให้ข้าราชการพ่อค้าประชาชน ปีที่ 9 หารายได้สมทบทุนมอบให้ รพ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ”

เมื่อวันที่ 29 เม ย 2561 ที่สนามกีฬายิงปืนเมืองชากังราว ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.แพงเพชร ชมรมยิงปืนกำแพงเพชร หรือ กำแพงเพชรซู๊ตติ้งคลับ KSC ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมยิงอาวุธปืนสั้น ขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไปเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งชมรม 9 ปี โดยมีนายจิระ โตมะนิตย์ ประธานชมรมฯเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พ.ท.สุดนิยม สุวรรณชาติ รองอุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนเมืองชากังราวเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กฎ กติกา ความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืน ชนิดของอาวุธปืน ข้อห้าม กติกาเมื่ออยู่ในสนามยิงปืน การจับปืน การเล็ง และการลั่นไก การจัดท่าทางการยืนยิง ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งวัตถุประสงค์นอกจากจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้การใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อการกีฬาแล้ว และยังเป็นการทำบุญร่วมกัน ซึ่งเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดทางชมรมฯได้มอบให้กับโรงพยาบาลโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปจัดสร้างศาลพระภูมิ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยญาติผู้ป่วยต่อไป

สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

Close