จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจอำเภออุทุมพรพิสัย

จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจอำเภออุทุมพรพิสัย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านพงพรต

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. บ้านพงพรต หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 17 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย ร.ต.เดชฤทธิ์ ศรีโท หน.ชป.ที่ 1 ป. พัน106 กกล.รส.จว.ศก.,ปลัดอำเภออุทุมพรพิสัย, เจ้าหน้าที่ปกครอง, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงพรต, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ 7, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองห้าง, ชาวบ้านบ้านพงพรต และจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวนประมาณ 250 คน ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านพงพรต ทำความสะอาดถนนและกำแพงวัด ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ถนนและกำแพงวัดบ้านพงพรต อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเมืองน่าอยู่ ต่อไป

บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ

Close