ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบบ้านให้แก่ผู้พิการ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบบ้านให้แก่ผู้พิการ ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ ( 10 พ.ค. 61 ) พลตรีณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ นายหนุน ชิณวงศ์ ซึ่งเป็นผู้พิการ อยู่บ้านเลขที่ 35/1 บ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามโครงการ แผนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ประจำปี 2561 กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยมีดาบตำรวจภษิณ บงกชภัคพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ทหารร้อย รส.ที่ 1 อำเภอสามเงา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิงดอยขุนเม่น ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

พลตรีณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 310 เป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่ดูแลพื้นที่ในจังหวัดตาก พร้อมสนับสนุนกำลังพลและงบประมาณ ในการให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ไม่มีบ้านพักอาศัยหรือมีบ้านพักที่ทรุดโทรม ไม่อยู่ในสภาพที่จะอยู่อาศัยได้อย่างสะดวก ทางมณฑลทหารบกที่ 310 ก็ยินดีเข้ามาช่วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้าน หรือแม้แต่การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้น กิจกรรมมอบบ้านให้แก่ผู้พิการในครั้งนี้ ทางกองทัพภาคที่ 3 ตลอดจนกองทัพบก หวังว่าประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

สมภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด รายงาน

Close