ราษีไศลจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ปลอกการพนันต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

ศรีสะเกษ ราษีไศลจัดประเพณีบุญบั้งไฟปลอดการพนันต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 นายอำเภอประกาศเข้ม ห้ามเล่นการพนันบั้งไฟ ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสามัคคีปรองดองของประชาชนในการรักษาประเพณีอันดีงามบุญบั้งไฟของชาว อ.ราษีไศล ที่มีมาอย่างยาวนานร่วม 200 ปี ให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศลประจำปี2561 ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอราษีไศล กำนัน ผญบ.และคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบูชาพญาแถน เทพเจ้าแห่งฟ้าฝน การประกวดขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟ กิจกรรมทำบุญตักบาตรและการประกวดบั้งไฟขึ้นสูง ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ขบวนรำสวยงาม ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและรางวัลเงินสด จำนวน 9,000 บาท จากนั้น ขบวนนางรำจาก 13 อบต. ซึ่งแต่งกายด้วยชุด 4 เผ่าไทศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 500 คน ได้ร่วมกันฟ้อนรำตามจังหวะเสียงเพลงอย่างสวยงามและสนุกสนาน มีประชาชนชาว อ.ราษีไศล และอำเภอใกล้เคียงมาร่วมชมกิจกรรมครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยมี นายชัชวาล จันทอก นายอำเภอราษีไศล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายชัชวาล จันทอก นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า อำเภอราษีไศล มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสนมานานแล้ว โดยมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ หรือยุคไม้ไผ่ มีการจัดงานตามหมู่บ้านต่าง ๆ กว่า 100 ปีมาแล้ว โดยใช้กระบอกไม้ไผ่ทำบั้งไฟ และต่อมาเป็นประเพณีบุญบั้งไฟยุคเหล็ก มีการจัดตามหมู่บ้านต่างๆ ต่อจากยุคไม้ไผ่ มาเป็นเวลาประมาณ 50 ปี โดยใช้เหล็กแป๊บประปาทำบั้งไฟ ซึ่งจะมีอันตรายเพราะเหล็กหนักหัวและดิ่งลงพื้นดิน จนกระทั่งถึงประเพณีบั้งไฟยุคปัจจุบันใช้ท่อพีวีซี มีการจัดตามหมู่บ้านต่าง ๆ ต่อจากยุคเหล็ก มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว สำหรับการร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดการพนันของชาว อ.ราษีไศลนั้น ได้จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ทั้งนี้การจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นการบูชาพญาแถน เทพเจ้าแห่งฟ้าฝน เมื่อพญาแถนได้ทราบจะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของ อ.ราษีไศล ที่แสดงออกถึงคติความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายอำเภอราษีไศล กล่าวต่อไปว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักสมัครสมานสามัคคีในการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนี้ เป็นงานบุญบั้งไฟปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งตนได้ประกาศห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามเล่นการพนันทุกชนิดอย่างเด็ดขาด โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. และ อปพร.รวมจำนวน 200 นาย ตรวจตราดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาว อ.ราษีไศลปลอดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่

บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว

Close