สพร.8 นครสวรรค์ ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

สพร.8 นครสวรรค์ ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน


เมื่อวันจันทร์ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพบเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ให้กับพนักงานขาย เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสารอย่างถูกต้องและถูกวิธี ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 โดยมีนางสุวารินทร์ จันทรา หัวหน้าฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรมบริษัทเจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์…

กณต ทาทิพย์ รายงาน

Close