ศรีสะเกษ-มอบของคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดศรีสะเกษ มอบของแก่คนชราและผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน ที่อำเภอไพรบึง

วันนี้ (18 พ.ค. 61) นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พร้อมกับมอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ที่บ้านโตรย ม.2 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18 โดยมี วิทยา นุ่มนวลพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง ส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและราชการ โดยการแนะนำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งร่วมรับปะทานอาหารพาแลงอีกด้วย

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว / ภาพ

Close