ธนชาติบุกตลาดมุกดาหาร ัดกิจกรรม QR พารวย พาลุ้นโชคใหญ่

มุกดาหาร ธนชาติบุกตลาดมุกดาหารจัดกิจกรรม QR พารวย พาลุ้นโชคใหญ่

ธนชาติบุกตลาดมุกดาหารจัดกิจกรรม “ QR พารวย พาลุ้นโชคใหญ่ คนซื้อได้ คนขายฟิน “ จัดเต็มโปรโมชั่นลุ้นรับรถจักรยานยนต์ 2คัน ซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 20 05 61 ธนาคารธนชาติบุกตลาดมุกดาหารจัดกิจกรรม “ QR พารวย พาลุ้นโชคใหญ่ คนซื้อได้ คนขายฟิน” ที่ตลาด MR มารวย จัดเต็มโปรโมชั่นลุ้นรับรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า จีที 125 จํานวน 2 รางวัลให้กับร้านค้าและลูกค้าทั่วไป ที่มาใช้จ่ายภายในตลาด MR มารวยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นให้คนหันมาใช้จ่ายผ่านบริการ QR พารวย จากธนาคารธนชาติ แทนการใช้เงินสด ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริการรับชําระเงิน ตอบโจทย์ทั้งฝังร้านค้าและผู้ปูระกอบการ ที่ช่วยให้สามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ทันที สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งยังตอบโจทย์ฝั่งลูกค้า ที่ช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
โดยกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดภายในจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นอย่างดีโดยทางธนาคารธนชาติ ได้ร่วมมือกับ ตลาด MR มารวย เปิดให้ลูกค้าที่มาใช้จ่ายผ่าน QR พารวยภายในพื้นที่ตลาดได้มีสิทธิ์ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับร้านค้าที่รับชําระเงินด้วย QR พารวย ซึ่งได้มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก และได้มีการจัดกิจกรรมงานจับและมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ในงาน ณ ตลาด MR มารวย โดยมี คุณวษิณรินทร์ วังปีติ รอง ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ การชําระเงินและร้านค้ารับบัตร ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) และคุณมณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส ผู้บริหารตลาด MR มารวย เป็นผู้จับและมอบรางวัลให้แก่ผู้ลุ้นโชคดี จำนวน 2 ท่าน นอกจากนี้ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ฟาร์ม The Voice ที่มาช่วยสร้างความคึกคักภายในงานอีกด้วย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close