แถลงข่าว!!ปั่นสู้ กู้ภัย ใจเกินร้อย

มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราขสีมา(ฮุก31) แถลงข่าว “ปั่นสู้ กู้ภัย ใจเกินร้อย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของมูลนิธิพุทธธรรม 31เพื่อซื้ออุปกรณ์กู้ภัยและกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครกู้ภัยฮุก31

วันนี้ (21พ.ค.61) เวลา13.30น. ณ วิหารเซ็งหงั่มตั่งมูลนิธิพุทธธรรม31 นครราชสีมา เลขที่ 19 หมู่ 2 บ้านกรีน ถ.บายพาส (ปักธงชัย-จอหอ) ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดแถลงข่าว โครงการปั่นสู้ กู้ภัย ใจเกินร้อย โดย นาย ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน คณะผู้บริหารมูลนิธิพุทธธรรมธรรม31นครราชสีมา คณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมูลนิธิ สมาคมและประชาชนทั่วไป สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและแถลงข่าว โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน1,500คน วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย และเป็นกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 ในโอกาสครบรอบ30ปีมูลนิธิพุทธธรรม31นครราขสีมา(ฮุก31) จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา(ฮุก31) และสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานปั่นจักรยานการกุศลใน

โครงการ “ปั่นสู้ กู้ภัย ใจเกินร้อย” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่ออาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 ที่มีจิตอาสาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมตลอดมา ได้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถมีมาตรฐาน ทั้งในภาวะปกติและภาวะเกิดภัยพิบัติภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประมาณ486,050 บาท ผลที่คาดว่าได้รับ มูลนิธิฯสามารถหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยที่มีมาตรฐานให้กับอาสาสมัครกู้ภัยจุดต่างอำเภอที่ขาดแคลนอุปกรณ์กู้ภัยในการปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชน จำนวนเงิน 500,000 บาท กำหนดจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย.61 กำหนดระยะทาง 51และ12 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท จะได้รับ เสื้อทีเชิ้ต จำนวน 1ตัว เหรียญที่ระลึก จำนวน 1 เหรียญ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท จะได้รับเสื้อทีเชิ้ต จำนวน 1 ตัว เหรียญที่ระลึก จำนวน 1 เหรียญ โล่ห์ที่ระลึก จำนวน 1 อัน ส่งให้สมัครได้ที่ สำนักงานมูลนิธิฯฮุก 31 Email : Hook31Offcecial@gmail.com โทรศัพท์ 044-307298-9 โทรสาร 044-241396 นายไววิทย์ กิตติไกรศรีกูล โทรศัพท์มือถือ 089-847-4488 สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-267-411 kctv โทรศัพท์ 044-205060 ต่อ 10 ร้านแชมป์สปอร์ต โทรศัพท์มือถือ 095-978-7935 Bike Club ทุกสาขา โทรศัพท์มือถือ 088-572-3235

ภาพ-ข่าว สันติ วงษาเกษ
จ.นครราชสีมา

Close