จังหวัดศรีสะเกษเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน

ศรีสะเกษออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่บ้านคูบ
อำเภอน้ำเกลี้ยง


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านคูบ หมู่ที่ 3 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอน้ำเกลี้ยง เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) เช่น การบริการตรวจรักษาโรคให้ประชาชนฟรี ส่งเสริมการประกอบอชีพ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ และลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบ และตำบลใกล้เคียงสนใจเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก
ในโอกาสนี้ มูลนิธิบูชาคุณพระพุทธเจ้าและแทนคุณแผ่นดิน โดยนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานมูลนิธิ ได้นำกระเป๋าเป้นักเรียนพร้อมกระเป๋าดินสอมอบให้แก่นักเรียน จำนวน 120 ชุด โรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง. จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ให้ครบทุกอำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ชุมชนในภาพรวมต่อไปในอนาคต

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close