ชาวพุทธไทย-เขมรกว่า 500 คนเวียนเทียนวันวิสาขบูชาอาเซียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวง

ชาวพุทธไทย เขมรกว่า 500 คน เวียนเทียนวันวิสาขบูชาอาเซียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวง สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา ขณะที่หลวงพ่อพุฒ ขอให้พุทธศาสนิกชน 2 ชาติทำความดีละเว้นชั่วในวันพระใหญ่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 และนาง ณ กมล รองนายอำเภออัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ และเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบพื้นบ้าน วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน โดยมี นายบุญูชู บุดดาห์ วัฒนธรรม อ.ภูสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชากว่า 500 คน พากันนุ่งข่าวห่มขาวมาร่วมกันเวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวงและปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้

นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 องค์การสหประชาชาติประกาศยกให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยให้ถือว่าเป็นวันหยุดประจำปีของที่ทำการใหญ่องค์การสหประชาชาติด้วย ความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขบูชาจึงเป็นการแสดงถึงพุทธบารมีขององค์พระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั้งมวล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระพุทธคุณอันหาที่เปรียบมิได้ ด้วยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาให้ยิ่งใหญ่สมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก จึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ประชาชนต่อประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชา และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ฝ่ายธรรมยุติ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพุทธในอาเซียนและทั่วโลก ให้ร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำความดี ละเว้นชั่ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ซึ่งบุญกุศลที่ร่วมกันกระทำขึ้นมานี้จะส่งผลดีต่อตนเองและครอบครัว ทำให้มีความเจริญในหน้าที่การงาน ค้าขายร่ำรวย ครอบครัวอบอุ่น เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป

นาง ณ กมล รองนายอำเภออัลลองเวง ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ชาวกัมพูชา นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันกับชาวไทย ดังนั้น ในวันวิสาขบูชา ชาวกัมพูชาจึงมีการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับประเทศไทย และตนได้นำชาวกัมพูชามาร่วมกิจกรรมที่วัดไพรพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างชาวกัมพูชากับชาวไทยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close