ทหารนำเยาวชนชาวบ้านร่วมปลูกป่าต้นนำ้

ทหารนำส่วนราชการชาวบ้านเยาวชนส่วนเอกชนร่วมปลูกป่าต้นน้ำ


วันที่30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 นในการปลูกป่าในวันนี้เป็น”โครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายในหลวง “ทหารกองกำลังผาเมืองโดย พันโท เดชพร บุณยรัตน์พันธ์ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ได้นำฝ่ายปกครอง

เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาป่าไม้บ้านแม่ทะลบ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน ห้างร้านธนาคารในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง องค์การบริการส่วนตำบลแม่ทะลบ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง และชาวบ้าน เข้าทำการปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 ปลูกป่ารักษาแหล่งต้นน้ำลำธารที่สวนป่าชุมชนบ้านแม่ทะลบหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 100 คน ได้นำเอากล้าต้นไม้จำนวน 1000 ต้น มีต้นประดู่ป่า ต้นพยุง ต้นราชพฤกษ์ ต้นขี้เหล็กป่า มาปลูกในพื้นที่ป่าบุกรุกจำนวนประมาณ 15 ไร่เศษ ที่ทางหน่วยป่าไม้และทหารได้ขอคืนพื้นที่มา ซึ่งทางชาวบ้านได้ให้การอำนวยความสะดวกในการจัดพัฒนาถางกอหญ้าและทำการขุดหลุ่มเตรียมพื้นที่ปลูกป่าในวันนี้ และยังเป็นการปลูกในเทศกาลวันวิสาขบูชาด้วย ป่าในพื้นที่แถบนี้ได้รับการบุกรุกจากชาวบ้านและนายทุนจำนวนหลายแปลงซึ่งบางแปลงทางชาวบ้านและนายทุนได้ยอมคืนให้กับส่วนราชการและแล้วได้จัดทำการปลูกป่าเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำได้ในอนาคต ทางชาวบ้านได้จัดเป็นป่าชุมชนบ้านแม่ทะลบแล้วและจะได้จัดกำลังเข้ามาทำการดูแลรักษาให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์/จ.เชียงใหม่

Close