เรือนจำจังหวัดศรีษะเกษ เตรียวความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษทั้งแบบมีเงื่อนไขและแบบไม่มีเงื่อนไข ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยพฤกษ์ แสวงเจริญ บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษทั้งแบบมีเงื่อนไขและแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน และ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นวิทยากร ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษทั้งแบบมีเงื่อนไขและแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่จะออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมบุคคลภายนอกได้อย่างเป็นปกติสุข สามารถปรับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม ลดการกระทำผิดซ้ำ ต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close