อำเภอกุยบุรี จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทสจ.) จัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ”

บริเวณที่สาธารณะรอยต่อบ้านย่านซื่อและบ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว และมาเป็นประธานด้วยตนเอง และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการทุกหน่วยในพื้นที่ อ.กุยบุรี รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ (WWF.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ อ.กุยบุรี มาร่วมงานประมาณ 400 คน

โดยนายอำเภอกุยบุรีกล่าวต้อนรับ ทสจ.ประจวบฯ กล่าวรายงาน ผวจ.กล่าวเปิด ถ่ายภาพร่วมกัน ผวจ. นายอำเภอกุยบุรี นำปลูกต้นไม้ ปลูกเบื้องต้นวันนี้ 10 ไร่ 2,000 ต้น ต้นที่ผวจ. หัวหน้าส่วน นายอำเภอปลูกในแถวแรกคือต้นยางนา ซึ่งเมื่อเติบโตแล้วจะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่มาก เปลาตรง สวยงามมาก แถวที่ 2 ต้นเกตุ ต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบฯ ส่วนที่เหลือปลูกอีก 10 ชนิด

Close