สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม โครงการนำ้พระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 14 มิ.ย.61 ) ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( ศาลากระต่าย ) เทศบาลเมืองจันทบุรี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะกรรมการ ผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดจันทบุรี/ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดจันทบุรีและผู้แทนหน่วยงาน องค์กรการกุศลฯร่วมกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โอกาสนี้ นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับและ

ขอบคุณคณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ฯและผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน คนยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้นำคณะกรรมการร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รถวีลแชร์ และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 500 ชุด นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบริหารหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ การตรวจสุขภาพ การบริการด้านสังคม การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close