โคราช-วันบริจาคโลหิตโลก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018)กระตุ้นโดยผู้บริจาคโลหิตภายในงานจะได้รับเสื้อยืดเวิล์ด บลัด โดนเนอร์เดย์ เป็นที่ระลึก

14 มิ.ย.2561 เวลา 10.30น.ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 (World Blood Donor Day 2018)วันผู้บริจาคโลหิตโลก จุดเด่นปีนี้ คือ การนำเสนอความดีงามที่มีต่อกันของเพื่อนมนุษย์ คือ คุณค่าของการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ การให้ความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความมีน้ำใจต่อกัน มองเห็นกันและกันมากขึ้น โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของคนในสังคม จึงเป็นที่มาของสโลแกนวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ Be there for someone else. Give blood. Share life – ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต โดยเป้าหมายของวันผู้บริจาคโลหิตโลก คือ การนำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่รอดชีวิตจากการได้รับโลหิตบริจาค เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตประจำยังคงบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นบริจาคโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และเพื่อระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอ บี โอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยผู้บริจาคโลหิตภายในงานจะได้รับเสื้อยืดเวิล์ด บลัด โดนเนอร์เดย์ เป็นที่ระลึก ด้านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ปัจจุบันการ

จัดหาโลหิตในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม ยังไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม และช่วงเทศกาล ในขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่พบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง 55 % ส่วนผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง สม่ำเสมอทุก 3 เดือน มีเพียง 8 % เท่านั้น ในขณะที่อัตราความต้องการใช้โลหิตเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละประมาณ 5 % หากมีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เพิ่มจากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง จะทำให้มีโลหิตเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดี มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยสามารถบริจาคโลหิต ณ ห้องรับบริจาคโลหิตในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 5 แห่ง”

ภาพ-ข่าว สันติ วงษาเกษ
จ.นครราชสีมา

Close