จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สรวงจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม

จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สรวงจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมสู่อาเซียนสองประเทศ กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ ศิลปะ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงและเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมสู่อาเซียน กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเด็กชายขอบ ศิลปะ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 โดยมีนายวรการ น้อยสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรพัฒนา และนาย เรียม รัศมี รองศึกษาธิการอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา นำนักเรียนจากโรงเรียนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ครูเเละนักเรียนกัมพูชา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย จำนวน 250 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเเลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมสองประเทศ บริเวณมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง นั่งรถนำเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมทางศาสนาวัดไพรพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวผาพญากูปรี และด่านถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาอาเซียนในการสื่อสารประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี สุขาโภชนาการ วิถีพอเพียงของประเทศสมาคมอาเซียน สามารถนำไปใช้ปรับในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างนักเรียนเยาวชนทั้ง 2 ประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close