เชียงราย-ผอ.นักพัฒนาสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามรอยเท้าพ่อ

จ.เชียงราย – ผอ.นักพัฒนาใช้ที่สวนตัวเองสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยเท้าพ่อ หวังสร้างความมั่นคงให้ชุมชน เป็นแหล่งให้ความรู้และสร้างงานให้ชาวบ้าน

พื้นที่สวนอันเขียวขจี ใน “ บ้านสวนเทพสาร “ กว่า 8 ไร่ ถูกจัดสวนปันส่วน ตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งเป็น สระเลี้ยงปลา สวนมะพร้าวน้ำหอม โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ผักสวนครัว และปลูกผลไม้ตามฤดูกาลเช่น ลำไย มะม่วง มะขามเปรี้ยว และอื่นๆอีกหลายชนิด

นายชูเกียรติ เทพสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมพู ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เจ้าของ
”บ้านสวนเทพสาร” เปิดเผยว่า ก่อนที่จะคิดทำสวนตามแนวทางพระราชดำริ เกษตรพอเพียง มีนักธุรกิจหลายรายมาขอซื้อที่สวนดังกล่าวในราคาหลายสิบล้านบาท เนื่องจากเป็นทำเลทอง เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า และจีน แต่ตนเองไม่ขายเพราะในใจคิดตลอดเวลาว่าอยากจะทำสวนแบบที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคนมีพระราชดำริไว้เรื่องทฤษฎีเกษตรพอเพียงหรือเกษตรแบบผสมผสาน เผื่อไว้อนาคตข้างหน้าหลังเกษียณอายุราชการ จะได้มีกิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลาย จึงปรึกษาคุณกานติมา ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก ซึ่งคุณกันติมา ก็สนับสนุนทันทีเพราะคิดไว้อย่างนั้นเหมือนกัน

จากคนที่เคยจับแต่ชอล์คและคนที่เคยเป็นสาวออฟฟิศ ต้องจับจอบ จับเสียม ขุดดิน ลงต้นไม้ ทำทุกอย่างเพียงลำพัง 2คน มีเพียงกำลังใจจากกันและกันเท่านั้นเป็นน้ำหล่อเลี้ยงและพลังใจให้ชื่นฉ่ำ เวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี ผัก ผลไม้น้อยใหญ่ ปลานิลที่เลี้ยงไว้ก็ผลิดอกอกผลให้ชื่นใจ และถูกเก็บเกี่ยวอย่างทะนุถนอม ทานเองบ้าง แจกเพื่อน ชุมชนตามแต่โอกาสบ้าง ที่เหลือจึงจะนำไปขาย ยิ่งทำยิ่งผูกพันทั้งกับสวนและภรรยาคู่ใจ จึงคิดต่อไปว่าอยากให้พื้นที่ทั้ง 8 ไร่นี้ทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและเลี้ยงไก่ไข่ จนสำนักงานเกษตร อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มองเห็นความตั้งใจจริงที่จะใช้สวนเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงได้มอบทุนทำโรงเลี้ยงไก่ 30,000บาทพร้อมไก่พันธุ์ไข่ 100ตัว ค่าอาหารในช่วงแรกและได้ส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลและแนะนำ ทำให้บ้านสวนเทพสารกลายเป็นศูนย์การรู้เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) โดยเฉพาะการรับการแต่งตั้งให้เป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ สมตามความตั้งใจที่อยากให้สวนเทพสารเป็นมากกว่าสวนที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์

ปัจจุบัน ” บ้านสวนเทพสาร ” กลายเป็นแหล่งเรียนของชุมชนและแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้แนวทางเกษตรพอเพียงหรือเกษตรแบบผสมผสาน ตามพระราชดำริฯ ผลผลิตที่ได้จากสวน ถูกนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนและสังคมในโอกาสต่างๆทั้งรูปการให้เปล่า การบริจาคตามแต่วาระและโอกาส หรือขายในราคามิตรภาพ ในขณะเดียวกันยังเกิดการจ้างงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
“ ผมเป็นข้าราชการครูและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่โรงเรียนเราก็ปลูกฝังเรื่องเกษตรพอเพียงหรือเกษตรแบบผสมผสาน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คงจะไม่ถูกต้องหากผมสอนแต่ทฤษฎีให้กับลูกศิษย์โดยที่ผมก็ไม่เคยลงมือทำ ผมกับภรรยาคิดเหมือนกันคือสักวันหนึ่งเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการ เราจะทำบ้านสวนเทพสารเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนชน เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบในการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ซึ่งครอบครัวเรารักและเคารพไว้เหนือเกล้า “ นายชูเกียรติ ให้สัมภาษณ์
บ้านสวนเทพสาร ตั้งอยู่เลขที่ 163 ม.5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สำหรับบุคคลหรือองค์กร นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมาเรียนรู้หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อ ประสานงานกับ คุณกานติมา เทพสาร เบอร์ 081 489 0030 เพื่อความสะดวกการในเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับ

( นพพร ทาทาน )

Close