คุมประพฤติพะเยา !!นำผู้เข้าฟื้นฟูอบรมการเลี้ยงผึ้ง

จ.พะเยา – คุมประพฤตินำผู้เข้าฟื้นฟูอบรมการเลี้ยงผึ้ง หวังสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว

วันนี้ ( 20 มิ.ย.2561) นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาพร้อมพนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน 36 คน เข้ารับการอบรมการเลี้ยงผึ้ง ณ หนานชาญฟาร์มผึ้ง บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
นางศิริพร กล่าวถึงโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงผึ้งนี้ จัดอบรมขึ้นเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานคุมประพฤติ เพื่อสร้างโอกาสในอาชีพใหม่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้จากน้ำผึ้ง ตลอดจนผลิตภัณท์จากน้ำผึ้งเป็นรายได้เสริมของครอบครัว เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงผึ้ง ฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง

ด้านวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ นายโรจน์ศักดิ์ ถาวร (หนานชาญ) ผู้เชียวชาญในการเลี้ยงผึ้งและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำผึ้งจนสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง โดยมีนายอภิชาติ กันยะมี และอาจารย์วัชระ ศรีคำตัน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ36คน หลังการฝึกอบรมมีผุ้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมากและประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเป็นทุนเริ่มต้นในการเลี้ยงผึ้งจำนวน 5คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตัดสินใจ

(ภาพ/ข่าว จ.ท.สราวุธ ตั้งประเสริฐ / พะเยา)

Close