สนามกีฬาชนโคนานาชาติ!!ร่วมมอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อย

สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาชนโคไทยและผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมมอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 9 ทุน เป็นประจำทุกเดือนรวมเดือนละ 45,000- บาท ถึงสิ้นปี โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์ดำรงธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ อำเภอรัตภูมิร่วมพิจารณารายชื่อ

วันนี้ 24 มิถุนายน 2561 ที่ สนามกีฬาชนโคนานาชาติ อำเภอรัตภูมิ ได้มีกิจกรรมการมอบเงินเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อย รายละ 5,000 บาท มี จำนวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

นายตรีพล เจาะจิตร อดีต สส.นครศรีธรรมราช ,พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทร์อินทร์ อดีต รอง ผบช.ภาค 9 ,นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ ,นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตนายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคมกีฬาชนโคไทย ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 5 ,นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ผู้อำนวยการสนามกีฬาชนโคนานาชาติ ,Mr.Boy จากประเทศมาเลเซีย ,นายทวี ปิยภาณีกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง และ ประธานชี้ขาด สมาคมกีฬาชนโคไทย }ปลัดพิจิตร รอดบล ปลัดอำเภอรัตภูมิ และผู้ใหญ่ อุดม หวานแก้ว หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และมีผู้ได้รับมอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อย รายละ 5,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน 2561

1.นางไหมสาเร๊าะ บินยูโส๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ 2.นางแสวง สุวรรณฆัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ 3.เด็กชายพัทธนันท์ บุญรักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ 4.นางสาวประไพ รอดสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ 5.นางพรศรี แก้วมี หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
6.นายจรัญ กายฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ 7.นายแช่ม รัตนบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ 8.นางช้อย เรืองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ 9.นายวิโรจน์ พุทธกูล หมู่ที่ 7 ตำบอลควนรู อำเภอรัตภูมิ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close