คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

จันทบุรี-คณะกรรมติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เดินทางมาตรวจติดตามผล โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรในจังหวัดจันทบุรีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด


วันนี้ ( 25 มิ.ย.61 ) หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญสาธารณะสุข กรมสุขภาพจิตในนามคณะกรรมติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เดินทางมาตรวจติดตามผล โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรในจังหวัดจันทบุรี โดย ดร.กานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานที่จังหวัดจันทบุรีได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2546 ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัล ต่อเนื่องมากมาย ซึ่งการเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการประกวดฯ ระดับประเทศ มีคะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่รอบที่ 1 ประเภทจังหวัด 40 คะแนน / ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE 50 คะแนน และคะแนนที่ติดตามผลในวันนี้จะไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงาน มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กรกฎาคม 2561 และในช่วงการเยี่ยมชม ผลการดำเนินงาน ของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนลาซาล ( มารดาพิทักษ์ ) จังหวัดจันทบุรี เด็กนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แสดงความสามารถด้านกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายซึ่งเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close