อุบลราชธานี-มอบตู้บริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบไออุ่น แก่ผู้ด้อยโอกาส

อุบลราชธานี-มอบตู้ บริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบไออุ่น แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สโมสรโรตารีเมืองวาริน ร่วมกับ สโมสรโรตารี SOKA CHUO JAPAN สโมสรโรตารี KAWAGUCHI MORNING JAPAN มอบตู้ บริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบไออุ่น แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
วันที่ 29 มิถุนายน25 61อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สโมสรโรตารีเมืองวาริน ร่วมกับ สโมสรโรตารี SOKA CHUO JAPAN สโมสรโรตารี KAWAGUCHI MORNING JAPAN และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมองตู้ บริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบไออุ่น แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ขึ้น โดยมี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ จิระสุข นายกสโมสรโรตารีเมืองวาริน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สมาชิกสโมสรโรตารีเมืองวาริน เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมในการรับ-มอบ ตู้บริจาคฯ ในครั้งนี้ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ กล่าวว่า ด้วย สโมสรโรตารีเมืองวาริน สโมสรโรตารี SOKA CHUO JAPAN สโมสรโรตารี KAWAGUCHI MORNING JAPAN และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้มีความคิดร่วมกันในการริเริ่ม ที่รับบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า เก่าๆ หรือ สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ ถ้านำไปทิ้งเลย ก็เสียดาย จึงได้มีการทำตู้รับบริจาคนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะนำรวบรวมสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคนั้น ไปมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชน ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ โดยสโมสรโรตารีเมืองวาริน จะดำเนินการส่งมอบให้ ซึ่งสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ที่มีโครงการจิตอาสา ที่ได้มีการรับมอบสิ่งของ แล้วนำสิ่งของมาคัดแยก ทำความสะอาด แล้วนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการ ทั้งนี้ การทำตู้บริจาค ของสโมสรโรตารีเมืองวาริน เป็นการทำขึ้นครั้งแรก ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ และจะท้เพิ่มต่อไป ผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อขอรับตู้นี้ได้ที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ สโมสรโรตารีเมืองวาริน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เผยว่า ในฐานะเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มารับมอบตู้ บริจาคเสื้อผ้ามือสอง ในครั้งนี้นั้น ต้องขอขอบคุณ สโมสรโรตารีเมืองวาริน ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ นับเป็นการน้อมนำ พระบรมราโชบาย ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในเรื่องของจิตอาสา ซึ่งทางคณะ จะนำไปดำเนินการต่อในรายวิชาจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็น พันธกิจหลักของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยให้ผู้ที่มีจิตอาสานำเสื้อผ้ามาบริจาค นักศึกษาก็จะได้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการทักษะทางด้านการจัดการ มาดูแลเสื้อ สิ่งของที่ได้รับบริจาค แล้วรวบรวม เมื่อได้บริมาณที่เหมะสมสมควรในการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็จะนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความจำเป็น ต้องใช้ในแต่ละส่วนงาน ส่วน ตู้ บริจาคฯ นี้ จะไปตั้งอยู่ที่ อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง และรองเท้า พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ มอบไออุ่น แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลวารินชำราบ

เอกชัยโปธา รายงาน

Close