งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 7”

“งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 7”

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 7 โดยมีนายสุรพล โชติธรรมโม ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคใต้ กล่าวรายงาน และสมาชิกลูกเสือเนตรนารี 82 หมู่ จำนวน 656 คน ผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ จำนวน 82 คน และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 150 คน รวม 888 คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สมยศ แสงมณี / ภาพ / ข่าว

Close