มุกดาหาร!!คุมเข้มแรงงานต่างด้าวตามสถานประกอบการ

มุกดาหาร คุมเข้มแรงงานต่างด้าวตามสถานประกอบการหลังพ้นกำหนดการออกใบอนุญาตทำงาน
คุมเข้มแรงงานต่างด้าว ตำรวจสนธิกำลังจัดหางาน ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ และกอ.รมน มุกดาหาร ออกตรวจใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลังพ้นกำหนดการออกใบอนุญาตทำงาน เมื่อ (30 มิ.ย.61) ที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 04 07 61 พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ สว่างงาม รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พ.ต.อ. โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร นายประนอม ชวดเมืองปักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ตำรวจน้ำ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 30 นาย ลงพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อทำการออกตรวจใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว หลังพ้นกำหนดการออกใบอนุญาตทำงานเมื่อ 30 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยได้ทำการตรวจร้านค้า และสถานประกอบการ อาทิ ร้านหอแก้ววัสดุก่อสร้าง ถนนมุกดาหาร – ดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร้านแม่นิลคาร์แคร์ ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ อำเภอเมือง มีแรงานต่างด้าวจำนวน 12 ราย และโรงงานหมูยอแม่นิล ซอยศรีประเสริฐ 1 เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 10 ราย จากผลการตรวจจุด 1 – 3 ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบริเวณนี้มีใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายทุกคน

พ.ต.อ. ดำรงศักดิ์ สว่างงาม กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 สิ้นสุดระยะเวลาเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจผ่อนผันแรงงานตางด้าวที่เข้ามาทำงานทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไปจะบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ตม. ตำรวจน้ำ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่จัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการออกตรวจสอบโรงงาน และสถานประกอบการทุกอย่างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือจดแจ้งไว้ ทางเจ้าหน้าที่จัดหางานจะนำทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ มาทำการตรวจสอบการเป็นอยู่ของคนงาน การถูกต้องเอกสาร โดยประกอบกำลังแบบบูรณาการทั้งจังหวัดมุกดาหาร ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการทั้ง 3 ช่วง คือ ช่องที่ 1 วันที่ 1-15 ก.ค. 61 ช่วงที่ 2 วันที่ 1-15 ส.ค. 61 และช่วงที่ 3 วันที่ 1-15 ก.ย. 61

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close