ตราด-ปล่อยแถวคุมเข้มสถานบันเทิง”

ตราด-อ.คลองใหญ่ปล่อยแถวกวาดล้างคุมเข้มสถานบันเทิง คาราโอเกะ ป้องกันการเล่นพนันช่วงฟุตบอลโลก

( 6ก.ค 61) วัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ และสายตรวจรถจักรยานยต์ กว่า 20 นาย ปล่อยแถวออกตรวจสอบตามร้านสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และคลองสนจํานวน 4 ร้าน โดยมีนายนรินทร์ รัตนะเรือง ปลัดฝ่ายความมั่นคงอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานปล่อยแถวออกตรวจร้านสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ พร้อมด้วยนางสุนันทา ณ.สุวรรณ ผู้อํานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมตราด ได้กล่าวว่า ขอความร่วมมือร้านคาราโอเกะให้มีการเข้มงวดกวดขันมิให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดตราด ให้กวดขันอย่างเข้มงวดร้านสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะทุกร้านในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล และยาเสพติดดังกล่าว

ให้มีการตรวจสอบสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ พร้อมตรวจใบอนุญาตประกอบการร้านคาราโอเกะด้วย และตรวจบัตรประชาชนแรงงานด่างด้าว ซึ่งยังไม่พบว่าผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยนางสุนันทา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า จากที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ออกตรวจร้านคาราโอเกะในยามคํ่าคืน ยังไม่พบมีเด็กอยู่ในสถานประกอบการร้านคาราโอเกะในช่วงเวลาก่อนและหลังที่ทางราชการกําหนดไว้ ในส่วนดังกล่าวมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว อย่างไรก็ตามจึงขอฝากเตือนผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะ หากตรวจพบว่ากระทําผิดจะมีการดําเนินการ 3 ขั้นตอนคือ ตรวจพบครั้งแรกจะเตือนลายลักษณ์อักษร หารกระทําผิดครั้งที่ 2 จะพักใช้ใบอนุญาต และหากพบว่ากระทําผิดซํ้าเป็นครั้งที่ 3 จะเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ทําหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะทุกแห่งแล้ว และในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีใบอนุญาต หากตรวจพบจะมีโทษปรับสูงสุด100,000 -500,000 บาท โดยเจ้าหน้ามีการตรวจอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอาวุธสงครามและยาเสพติด เนื่องจากพื้นที่ของ อ.คลองใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศกัมพูชา

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close