กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”เติมเต็มความสุข ให้ผู้ป่วยติดเตียง”

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!! ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ เติมเต็มความสุข ให้ผู้ป่วยนอนติดเตียง!!

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับงานหน่วยงานต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเติมเต็มความสุขให้กลับผู้ป่วยนอนติดเตียงโดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วยจ.ส.ท.ศราวุธ แก้วลาย เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานกอ.รมน.จังหวัดปข.,นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ,นายพิชิต สันติเมธากุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบฯ,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณะสุข เทศบาลเมืองประจวบฯ,ชป.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ ร้อยรส.จว.ปข.(อ.เมือง) เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยนอนติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และนำถุงยังชีพ ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้รับการบริจาคจากดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”และประธาน”มูลนิธิ พระราหูใจถึงใจ” พร้อมน้ำดื่มจากธนาคาร ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบให้ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. นางประภา จันทร์อินทร์
๒.นายบัว สุทธิบุตร
๓.นางกิ่ง หลักรอด
๔.นางแก้ว กองสามงาม
๕.นางชั้น โต๊ะสกุล
๖.นางปราณี สืบสอาด
๗.นางน้อย (ไม่ทราบนามสกุล)

สำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงทั้งหมดนี้ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจน ดังนั้นกอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงนำผู้มีจิตอันเป็นกุศลลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นและของใช้ในประจำวันให้ผู้ป่วยนอนติดเตียง ซึ่งสิ่งของทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่มีน้ำใจ มามอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และยังเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ป่วยอีกด้วย!!

Close