กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดพะโต”

กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (13 ก.ค. 61) ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน และนายปรเมทฐ์ สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต นำ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน และการแสดงบนเวทีศิลปะอาเซียนด้วย

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความตะหนักรู้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศแล้วจำนวน 43 แห่ง ใน 43 จังหวัด และโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตเป็นโรงเรียนที่ 44 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ มีหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียน ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทย และเยาวชนไทยทั่วประเทศให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ การเป็นประธานอาเซียนไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบทุก 10 ปี

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close