“จัดกิจกรรมอุบลราชธานีปลอดแชร์ลูกโซ่”

วันนี้​19กรกฏาคม​2561​เวลา9.00นที่@ ศาลากลาง​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ห้องประชุม​พรหมราช  วันนี้นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย พร้อมวิทยากรทรงคุณวุฒิ​จากสำนักงานป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ฟอกเงิน,สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ, สำนักงาน​อัยการ​สูงสุด, สำนักงาน​คณะกรรมการ​คุ้มครอง​ผู้บริโภค, ยุติธรรม​จัง​หวัด, กรมคุ้มครอง​สิทธิ​และ​เสรีภาพ​ร่วมกันกับท่านผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​จัดกิจกรรม​อุบลราชธานี​ปลอดแชร์​ลูกโซ่​ตามนโยบาย​ของรั​ฐ​บาลที่ให้แชร์​ลูกโซ่​เป็น​วาระ​แห่งชาติ​

ท่านสฤษดิ์วิทูรย์​ผู้ว่าราชการอุบลราชธานีเสนอจัดทำให้ จังหวัดอุบลราชธานี​เป็นพื้นที่ปลอดแชร์ลูกโซ่ 100% โดยจึงมีการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นพร้อมได้มอบลายเซ็น​ไว้บนเสื้อยืด​ที่แจกให้ผู้เข้าร่วม​อบรม​ที่เป็​นผู้นำ​ชุมชน​ทั้งกำนัน,ผู้ใหญ่​บ้าน, นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ, พนักงานสอบสวน​เพื่อติดอาวุธ​ทางปัญญา​ให้ช่วยกันปกป้องประชา​ชนในจังหวัด​อุบลราชธานี​ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ​โดยภายใต้การสัมมนา เรื่อง รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์อันสำคัญ และเป็นการดำเนินการป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ มิจฉาชีพ ที่แอบแฝงในรูปแบบต่างๆ อันสลับซับซ้อนยิ่ง และยากแก่การป้องกัน สมาพันธ์ฯจึงมีแนวความคิดเพิ่มเติมนอกจากช่วยภาคราชการในด้านแจ้งเบาะแส สนับสนุนข้อมูลด้านการสืบสวนปราบปราม คือการเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน เป็นแนวทางให้ความรู้ต่อประชาชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ในเชิงป้องกันมิให้ประชาชนหลงเป็นเหยื่อ ซึ่งจะไดรับความเสียหายจากอาชญากรรมในรูปแบบ แชร์ลูกโซ่ หรือรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ ที่พลิกแพลงรูปแบบเพื่อหลอกลวงประชาชน

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยได้ขอรับคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการดำเนินการภารกิจต่างๆของสมาพันธ์ฯและมีหน่วยงานอื่นๆอาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและอีกหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนภารกิจ และดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดียิ่งนำผลสำเร็จในการพิชิตคดีสำคัญมากมาย สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชาติ เพื่อศาสนา และเพื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่หวงแหนและเป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย มีผลงานทั้งด้านการช่วยสนับสนุนข้อมูลภาครัฐจำนวนมากอาทิ คดีฉ้อโกงประชาชน แชร์ตู้คอนเทนเนอร์ คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์น้ำมันหอมละเหย คดีฉ้อโกงประชาชน,อาชญากรรมข้ามชาติบริษัท ยูฟันสโตร์ จำกัด คดีฉ้อโกงประชาชนแชร์ทองทำพีกาซัส และอื่นๆอีกมากมายที่สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เข้าร่วมทำงานให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นหยื่อ และความเสียหายในแต่ละครั้งแต่ละคดีหลายพัน หลายหมื่นล้าน มีความเสียหายเท่ากับงบประมาณการบริหารประเทศของกระทรวงบางกระทรวงทั้งปี โดยเงินตราเป็นเงินของประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ กู้หนี้ยืมสิน และเสียทรัพย์สินไปจำนวนมาก

โดยวันนี้มีผู้นำชุมชนทั้ง25อำเภอเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา​จำนวน400คน
ทั้งนี้​นายสามารถเจนชัยจิตรวนิชประธาน​สมาพันธ์​ต่อต้าน​แชร์​ลูกโซ่​แห่ง​ประเทศไทย​ได้เปิดเผยว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็​นการติดอาวุธ​ทางปัญญา​ใก้กับผู้นำผู้ปกครอง​ไม่ให้ตกเป็น​เหยื่อ​ของมิจฉาชีพ​เพราะ​ถ้าผู้ใหญ่​บ้านหนึ่งคนตกเป็น​เหยื่อ​แชร์​ลูกโซ่ ก็จะไปทั้งหมู่บ้านถ้ากำนันตกเป็น​เหยื่อ​ของ​มิจฉาชีพ​ก็ไปทั้งตำบลเพราะบุคคลเหล่านี้เป็​นผู้นำโดยสภาพดังนั้น​จึงต้องให้ความรู้​กับผู้นำ​เหล่านี้ถ้าประชาชน​ตกเป็น​เหยื่อ​ของ​มิจฉาชีพ​ประชาชน​ถูกโกงสังคมก็จะอ่อนแอเราจะเห็​น​ได้ว่าถ้าคนในสังคมถูกโกงจนเคยชินการปราบปราม​การโกงระดับ​ชาติ​ก็จะไม่เกิดเราก็จะเห็​นได้ว่าเราก็จะนักการเมือง​โกง, ข้าราชการ​โกงที่เราเห็นโกงนมเด็ก, โกงบ้านคนจน​เป็น​ต้นดังนั่นทางสมาพันธ์​ต่อต้าน​แชร์​ลูกโซ่​แห่ง​ประเทศไทย​จึงได้จัดกิจกรรม​คนไทยต้องไม่ถูก​โกงเพื่อเป็​นการปกป้อง​พี่น้อง​ประชาชน​ดังนั้น​กิจกรรม​การให้ความรู้​ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม​ที่ป้องกันให้คนไทยไม่ถูกโกง
ซึ่งปัจจุบัน​ท่านนายก​รัฐมนตรี​ได้ให้บัญชาเรื่องเร่งด่วน​6เรื่องที่รัฐบาล​ต้องทำภายใน8เดือนนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องการฉ้อโกง​และการลดความ​เหลื่อมล้ำ​จะเห็​นได้ว่าแชร์​ลูกโซ่​เป็น​ทั้งเรื่องการฉ้อโกงและความเหลื่อมล้ำ​ดังนั้นการจัดกิจกรรม​นี้เพื่อเป็​น​การสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน
นอกจากนั้นทางสมาพันธ์​ต่อต้าน​แชร์​ลูกโซ่​แห่ง​ประเทศไทย​ขอขอบพระคุณ​ทุกท่าน​ทุกหน่วยงาน​ที่มาร่วมกันทำให้”คนไทยต้องไม่ถูก​โกง” นาย​สามารถ​กล่าวทิ้งท้าย

CR. โอ๋ สมาคมคนข่าว ผู้สื่อข่าว นิวส์รีพอร์ต  รายงาน

Close