สุดอลังการพิธีเปิดงาน”ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้”

สุดอลังการ!!พิธีเปิด งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองกะทู้ จัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๑๐ ครบ ๑ ทศวรรษ งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ณ เวที กลาง หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้
ภายในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๑๐ พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กงสุลอินโดนีเซีย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนทักท่องเที่ยว
ทาง ดร. ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้กล่าวว่า การจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๑๐ เป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่ง ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม ซึ่งการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ ด้านประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตเดิม ที่มีคุณค่า มาสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ประจักษ์ ปัจจุบัน นำมาต่อยอดโดยเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการชุมชน จนนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความสุข

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้คงอยู่ พร้อมกับการพัฒนา โดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยว งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ และได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากงานวัฒนธรรมเล็ก ๆ จนเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ที่ช่วยกันรังสรรค์งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในทุก ๆ ปี กระทั้งได้รับบรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกิดภาคีเครือข่ายจากพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงทางวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงจากนานาชาติ ทำให้ทุกวันนี้งานถนนสายวัฒนธรรม เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนตัวตนคนในทู และในวาระพิเศษแห่งการครบรอบ ๑๐ ปี “๑ ทศวรรษ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” สัมผัสความเป็นในทู เมืองแห่งเหมืองแร่ ต้นแบบแห่งวิถีภูเก็ต ที่ได้รวบรวมผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวในทู ประกอบกับเทคนิค แสง สี เสียง อันตระการตา โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /รายงาน
ขอบคุณ ข้อมูล/pr kathu

Close