สุพรรณบุรี!!รวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม”

รวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

นิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี , จุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด , นพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดฯ , วรภพ ฉิมพันธ์ นายก อบต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ และประชาชน ร่วมกันดำเนินโครงการ ไร่รถรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลไร่รถ โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ที่วัดธัญญวารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนให้การต้อนรับ

รัชนีกร โพธิ์ไพจิต / สุพรรณบุรี

Close