คลองใหญ่!!พุทธสาสนิชนชาวอำเภอคลองใหญ่ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

คลองใหญ่ พุทธสาสนิชนชาวอําเภอคลองใหญ่และชาวกัมพูชาจํานวนมากร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 27 กค.2561 โดยมีนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ณัฏฐมารัตน โอชนานนท์ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิชนชาวอําเภอคลองใหญ่ และชาวกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีประกาศตนเป็นพุทธมากมกะ และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2561 ที่บริเวณอุโบสถวัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด สําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในส่วนของอําเภอคลองใหญ่ ทุกวัดต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรม การจัดพิธีในวันนี้ประกอบไปด้วย การสวดพระพุทธมนต์ การเจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมการเวียนเทียน พร้อมกันนี้พุทธศาสนิชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ต่างพร้อมใจกันประกาสตนว่าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามตามหลักของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงพระปฐมเทศานา หรือ การแสดงพระธรรมครั้งแรก เป็นวันที่เริ่มประดิษฐานพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีองค์ประกอบของพระรัตนตรัยครบถ้วน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close