ภ.1 “ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่ “

“ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” ระหว่างวันที่ 13 – 31 ก.ค. 61

ผลการระดมจับกุมเงินกู้นอกระบบและความผิดอื่นๆ
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นความผิด เกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ ตาม “ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่” กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ ในห้วงระหว่างวันที่ 13 – 31 ก.ค. 61 สรุปผล สามารถจับกุมความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ จำนวน 194 ราย ผู้ต้องหา 200 คน ของกลางเงินสดจำนวน 222,390 บาท เงินในโพยจำนวน 1,950,746 บาท และได้ตรวจยึดทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการขยายผลการจับกุม นอกจากนี้ยังได้จับกุมความผิดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

Close