สุโขทัย!!คึกคัก “เปิดงานเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา”

สุโขทัย คึกคักเปิดงานเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา วัฒนธรรมนำวิถีถิ่น วิถีไทยย้อนรอยงานวัด

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดงานเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบงานวัฒนธรรมนำวิถีถิ่น วิถีไทยย้อนรอยงานวัด ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และเหนี่ยวรั้งสังคมให้กลับคืนสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมรูปแบบมีชีวิต ซึ่งจะทำให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวิถีชีวิตไทย ภูมิปัญญาดนตรีและศิลปะการแสดงอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความ

เป็นอัตลักษณ์ และความเป็นไทยร่วมกัน ทำให้สามารถสร้างความสุขภายใต้รากฐานของวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน และยึดโยงสังคมให้อยู่ได้ด้วยดีตลอดมา ซึ่งจุดเด่นของงานวัดที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมีภูมิปัญญาของชาวบ้านศรีสัชนาลัย และชาวไทยภูเขา ที่ลงหลักปักฐาน อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงออกถึงศิลปะประจำชนเผ่าของเขาอีกด้วย โดยเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา จะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันศุกร์และเสาร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งในงานได้จัดย้อนยุคมีการรวบรวมสวนสนุกชิงช้าสวรรค์ หนังกลางแปลง ตลาดนัด ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสุโขทัย อาหารพื้นบ้านอาหารถิ่น นำมาจำหน่ายกันในราคาถูก ซึ่งกิจกรรมวัฒนธรรมนำวิถีถิ่น วิถีไทยย้อนรอยงานวัด ในงานเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่หลากหลายรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าว สุโขทัย

Close