สมุทรปราการ!!โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง “จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา”

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ให้นักเรียนระดับแกนนำทั้งระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย

นายเกษม วิจิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)โดยมีนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 165 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะอาจารย์กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
สำหรับโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) หรือเรียกสั้น ๆ ว่านักเรียน YC คือ นักเรียนที่รักและปรารถนาดีต่อเพื่อนได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากเพื่อนมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ว่าในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอื่น ๆ เป็นฐานความรู้เพื่อการปฏิบัติงานโดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว #ชุมชนคนข่าวทั่วไทย

ทีมข่าว สมุทรปราการ

Close