ลำพูน!!จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรและชุมชนคุณธรรม”

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรและชุมชนคุณธรรม เพื่อประกาศยกย่ององค์กร และชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2559-2564)

เช้าวันนี้ (27 สิงหาคม 2561) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรและชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2559-2564) เพื่อประกาศยกย่ององค์กร และชุมชนให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม
สำหรับองค์กรคุณธรรมจังหวัดลำพูน มีจำนวน 5 องค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1. ระดับส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน 2.ระดับคุณธรรม ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน และ 3. ระดับคุณธรรมต้นแบบ ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ในส่วนของชุมชนคุณธรรมจังหวัดลำพูน มีจำนวน 10 ชุมชน ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประกอบด้วย ชุมชนวัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน, ชุมชนวัดป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, ชุมชนวัดทุ่งข้าวหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน, ชุมชนวัดป่าตึงงาม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน, ชุมชนวัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า จ.ลำพูน, ชุมชนวัดหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, ชุมชนวัดบ้านดงหลวง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ชุมชนวัดโบสถ์น้ำดิบ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน, ชุมชนวัดทุ่งม่าน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, และ ชุมชนวัดป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ทีมข่าว ลำพูน

Close