สัมมนาเชิงวิชาการ”เศรษฐกิจ พลังงาน และการท่องเที่ยวในยุค 4.0”

!!! สัมมนาเชิงวิชาการ “เศรษฐกิจ พลังงาน และการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ”

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุม TOT ถ.แจ้งวัฒนะ
พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร กรรมการบริหารบริษัท ที.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด,บริษัทธนัทเฮิร์บพานิช จำกัดและบริษัท อินเตอร์สเตลล่าร์ เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและการท่องเที่ยว,การลงทุนในประเทศไทยเพื่อเป็นความร่วมมือตามยุทธศาสตร์และการพัฒนาในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นการสนับสนุนด้านการลงทุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและการท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ”เศรษฐกิจ พลังงาน และการท่องเที่ยวในยุค 4.0 “โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาประกอบไปด้วยนักธุรกิจและพันธมิตรในประเทศไทยและจากสารณรัฐประชาชนจีน,กัมพูชา,ลาว,อเมริการวมประมาณ 300 คนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ ​ประธานในการสัมมนาให้หัวข้อพลังงาน.ผศ.ดร.จิระ อรุโณทัยจิตร อดีตอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ วุฒิสภาสัมมนาในหัวข้อ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวิทยากรผู้ดำเนินรายการบนเวที,นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร กล่าวถึงมุมมองของนักธุรกิจต่างชาติ ที่จะมาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้

Close