เชียงใหม่!!เกษตรกรปลูกลำใยใช้สารชีวภาพประสบความสำเร็จผลผลิตลำใลลูกดก-ใหญ่”

เกษตรกรปลูกลำไยใช้สารชีวภาพประสบความสำเร็จผลผลิตดกใหญ่

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา08.00 น เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จในการใช้สารชีวภาพเพิ่มผลผลิตได้สำเร็จ ผลผลิตออกสม่ำเสมอ ผลดก ลูกใหญ่กว่าเหรียญ10 บาท นายสายัณ ทิพเดโช เกษตรกร ผู้ริเริ่มและทดลองการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ เพิ่มผลผลิตต่อพืชทุกชนิด ทั้งพืชสวน พืชไร่ และพืชผักสวนครัว เพื่อต้องการมุ่งเน้นการให้เกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมีลง โดยให้ทางเกษตรกรได้ทดลองใช้สารชีวภาพ BIO AGRO TECHNOLOGY หรือเรียกว่าเทคโยโลยีสารชีวภาพเพื่อการเกษตรโดยได้นำเอาสารอินทรีย์ชีวภาพ ที่สกัดจากเศษพืชเศษซากสัตว์ มาใช้ในการพ่นบำรุงต้นพืช ใบพืช ตั้งแต่การแต่งกิ่ง จนออกดอก และจนเก็บผลผลิต และที่สำคัญเศษใบพืชในสวนจะไม่เผาเด็ดขาดแต่จะใช้ปกคลุมหน้าดินและให้ร่วนซุยไปเองโดยใช้สารอินทรีย์ที่พ่นต้นพืชมาทำการหมักและเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม ได้นำเอาผู้สื่อข่าวเข้าพิสูจน์ในสวนลำไยของเกษตรกรที่ใช้สารชีวภาพ BIO AGRO TECHNOLOGY หลายสวนที่เชื่อและหันมาใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ โดยแต่ละต้นนั้นออกผลผลิตแบบน่าพอใจมาก ผลดก ลูกใหญ่ เนื้อหนา เปลือกบางเหนียว และออกดอกและออผลผลิตแทบทุกต้น ออกมาก ซึ่งตรงตามความต้องการของ

ตลาดทั้งในและนอกประเทศ ที่สำคัญปลอดสารเคมีอันตราย ส่งออกผ่าน โดยใช้สารอินทรีย์ชีวภาพพ่นตั้งแต่แต่งกิ่งจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 7-10 วันครั้ง ใช้เพียง200-300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร หรือ 20-30 ซีซี ต่อน้ำ20ลิตร ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโต ใบพืช รากพืช ตลอดจนกิ่งก้าน เกิดความสมบูรณ์ สามารถที่จะผลิตอาหารและสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ จึงส่งผลให้ผลผลิตออกดอกผลได้อย่างเต็มที่ นางอำพร อินนันท์ เจ้าของสวนลำไยบ้านต้นแหน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว นายเริงศักดิ์ ชัยวงค์เวียน เจ้าของสวนลำไยบ้านหล่าย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว นางสุพิน พูนผล เจ้าของสวนลำไยบ้านหล่าย ตำบลป่าไหน่ อำเภเพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละคนเคยใช้สารเคมีมาก่อนและผลผลิตออกปีเว้นปี หลังจากใช้มาร่วม 6-7 ปี จึงหันมาใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ที่ย่างเข้ามา4-7 ปี ได้ผลผลิตทุกปีและเพิ่มมากขึ้น ช่อดอกยาวเหนียว และผลผลิตออกดกและลูกใหญ่ จึงใช้สารอินทรีย์ชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง เคยบอกเกษตรกรอีกหลายรายแต่เขาไม่เชื่อก็ได้ก้มหน้าทำกันมาและได้ผลผลิตทุกปี

และอยากเชิญชวนเกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์ชีวภาพกัน เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้บริโภค สวนของนางสุพิน พูนผล จำนวน 6 ไร่ขายเหมา 4 แสนบาท สวนของนางอำพร อินนันท์ สวน40 ไร่ ขายเหมา 3 ล้านบาท ส่วนสวนของนายเริงศักดิ์ ชัยวงค์เวียน นั้นยังไม่ขายเพราะว่าผลผลิตจะออกหลังสวนอื่นๆประมาณ 1 เดือน ซึ่งทุกคนที่ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ นี้เล่าว่าพอใจมากที่ทำให้ครอบครัวได้ขายผลผลิตได้เงินจำนวนมากในแต่ละปี

นายสำราญ แสงสงค์/จ.เชียงใหม่

Close