ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับตำรวจภูธรสมุทรปราการ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และฝ่ายปกครองอำเภอบางพลี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์คลองบางพลี – ตำหรุ จ.สมุทรปราการ

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และฝ่ายปกครองอำเภอบางพลี จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สนามฟุตบอล บี.พี.อาร์.รุ่งเรือง อคาร์เดมี่ ถนนบางพลี-ตำหรุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายปกครองอำเภอบางพลี และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์คลองบางพลี-ตำหรุ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 7 ถึง 7+800

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชาติด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละเช่นนี้ ถือเป็นการกระทำความดีอย่างหนึ่ง ด้วยหัวใจ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานฯ มาปฏิบัติ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

Close