ราชบุรี!!สั่งเฝ้าระวัง นำ้ป่า ฝนตกสะสมและการระบายนำ้”

ราชบุรี สั่งเฝ้าระวัง นำป่า ฝนตกสะสม และการระบายน้ำ

จังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่า ปริมาณฝนตกสะสม และการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. วันนี้ 11 ก.ย.61 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยว่า.. จังหวัดราชบุรีได้ออกหนังสือลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ติดตามปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่
โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสม ปริมาณน้ำท่า และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วงวันที่ 7-10 กันยายนที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย พร้อมสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่สี่ยง กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ติดริมน้ำแม่กลอง เตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมทั้งให้จัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนประชาชนขอให้ติดตามและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ

ขณะที่ เขื่อนแม่กลอง ได้ระบายน้ำลงท้ายเขื่อนวันที่ 10 กันยายน 2561 รวม 982 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำไปยังระบบชลประทานทำให้บ้านเรือนประชาชนท้ายเขื่อนในจังหวัดราชบุรียังไม่ได้รับผลกระทบ แต่อาจมีพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำบางแห่งมีระดับน้ำเอ่อสูงขึ้น ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลเมื่อปี 2555 เขื่อนแม่กลองได้พร่องน้ำระบายลงท้ายเขื่อน 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้บริเวณชุมชนท่าเสาเขตเทศบาลเมืองได้รับผลกระทบน้ำเอ่อเข้าท่วมขัง

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close