ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ!!ลอกผักตบชวาและวัชพืช”

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษลอกผักตบชวาและวัชพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ฝายน้ำล้นห้วยคล้าบ้านหนองเข็งน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำห้วยน้ำคล้ากบชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำจิตอาสาอำเภอขุขันธ์และอำเภอวังหิน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 100 คน ร่วมกันกำจัดลอกผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในฝายน้ำล้นบ้านหนองเข็งน้อยลำห้วยคล้า

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเป็นการสร้างจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยการจัดกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ นำยานพาหนะรถไถนาเดินตามและวัสดุอุปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ

Close