กลุ่ม CEO วังหิน 1 เปิดเวทีตลาดนัดวิชาการ”

กลุ่ม CEO วังหิน 1 เปิดเวทีตลาดนัดวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สืบสานนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านกะเอิน ตำบลบุสูง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ได้เป็นประธานเปิดเวทีตลาดนัดวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สืบสานนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีนายสมพร เพ็งพันธ์ ประธานกลุ่ม CEO วังหิน 1 และนายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 19 โรงเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเวทีตลาดนัดวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดกลุ่มCEO วังหิน 1 ได้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสู่การปฏิรูปทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตสู่งานอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อนำผลงาน ผลลัพธ์ ผลผลิตทางการศึกษามานำเสนอและแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการทั้ง 19 โรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะอย่างทั่วถึง

นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 กล่าวว่า การจักกิจกรรมเวทีตลาดนัดวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สืบสานนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกลุ่มCEO วังหิน 1 เข้าร่วมจำนวน 19 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมทางวิชการการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสู่การปฏิรูปทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตสู่งานอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อนำผลงาน ผลลัพธ์ ผลผลิตทางการศึกษามานำเสนอและแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะอย่างทั่วถึงต่อไป

บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ

Close