ตม.ท่าอากาศยานดอนเมือง ขึ้นป้าย NO Tips พร้อมสนองนโยบายรัฐบาล”

ตม.ท่าอากาศยานดอนเมือง ขึ้นป้าย “No Tips” พร้อมสนองนโยบายรัฐบาล


​ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลขึ้นป้าย “No Tips” พร้อมพัฒนาการบริการบริเวณจุดตรวจ Visa On Arrival เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก เพื่อสนองนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. ได้เดินทางมายัง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยออกตรวจตามจุดให้บริการนักท่องเที่ยวภายในท่าอากาศยาน ดอนเมือง และกำชับให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกวดขันให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยาน และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ประกาศห้ามเรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ และให้ติดป้าย “No Tips” เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวรับทราบว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินส่วนต่างเกินจากเงินค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ทีมข่าว สมุทรปราการ

Close