สุพรรณบุรี!!ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ”

ผู้ใหญ่บ้าน แหนบทองคำ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายนิมิตร วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมแสดงความยินดี กับผู้ใหญ่ ธีรโชติ รุ่งรัตนวัฒนเสรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กับภารกิจเพื่อแผ่นดิน ครองรางวัลผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมี นายวิศิษฐ์อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำท้องถิ่น นายกอบต. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสองพี่น้อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.บ่อสุพรรณ ทุกภาคส่วน ชาวบ้านตำบลบ่อสุพรรณ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ บ่อสุพรรณ

////ภาพ-ข่าว////ทีมข่าวมหานครข่าว///ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง//////

รัชนีกร โพธิ์ไพจิต

Close