นครสวรรค์!!จัดโครงการชุมชนท่อบเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครสวรรค์

ที่โรงรมแกรนด์ฮิลล์รีสร์อท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายชัชชัย กลีบมะลิหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนนครสวรรค์ได้กล่าวถึง โอทอปไทยมีมา 16 ปี มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน 8 หมื่นกว่าราย ในจำนวนนี้ได้คุณภาพมาตรฐานผ่านการคัดสรรรัฐบาลจะปรับกลยุทธ์จากเดิมที่ ส่งเสริมให้เอาสินค้าออกไปขายข้างนอก เปลี่ยนเป็น ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปซื้อสินค้าในชุมชนแทน
ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทย 35 ล้านคน ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ส่งเสริมให้ มีรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับ เจ้าของทัวร์ โรงแรม และร้านอาหาร แต่ลงไปไม่ถึงชุมชน รัฐบาลจึงคิดที่จะทำ แหล่งท่องเที่ยวขนาดย่อมกระจายอยู่ทั่วทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้เกิด โลคัล อีโคโนมี โดยเอาสินค้าโอทอปเป็นจุดดึงดูด ผสมกลมกลืนไปกับการท่องเที่ยวเพราะสินค้าโอทอปเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แฝงไว้ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะเริ่มจากการ คัดเลือกชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพ โดยประเมินทั้งจำนวนนักท่องเที่ยว ต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดงบประมาณให้ชุมชนละ 3-5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม แต่จะไม่สร้างใหญ่โต เน้นคงธรรมชาติไว้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันจะ สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนให้เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ถ้านักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจย่อมพร้อมจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ

โอกาสประสบความสำเร็จมีสูง เทียบกันแล้วสินค้าโอทอปไทยเหนือชั้นกว่าโอทอปญี่ปุ่นเสียอีก ของกินอร่อยกว่า ของใช้ก็มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพียงแต่ต้องปรับบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น โครงการนี้หลักคิดดีตรงที่ดึงคนมีเงินไปใช้จ่ายในชุมชนซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการโอทอปที่ได้ประโยชน์ ในเมื่อกำลังซื้อมาแล้วทุกคนทุกอาชีพในชุมชนก็มีโอกาสอย่างทั่วถึง.

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

Close