ขนส่งจังหวัดลำพูน!!เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวด กฉ”

ขนส่งจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ,พนักงาน,ลูกจ้าง,เดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน,นักธุรกิจ,พ่อค้าแม่ค้า,เจ้าของกิจการต่างๆในพื้นที่อำเภอลี้, อำเภอทุ่งหัวช้าง,จังหวัดลำพูน เข้าร่วมลงทะเบียนประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวด กฉ


วันนี้(27ต.ค.61) ที่ตลาดสดสามครูบาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และตลาดอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โดยนายสรรเพชร ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก รักษาราชการแทนขนส่ง จังหวัดลำพูน

มอบหมายให้นางสาวนรีพัฒน์ ธนเรืองพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ข้าราชการ,พนักงาน,ลูกจ้าง,เดินทางไปรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวด( กฉ ) ซึ่งมีความหมายว่า “กำเงิน กำทอง ฉลองชัย ซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 นี้

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย จำนวน 301เลขหมาย สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน 053-525548,053-980600,053-596523 หรือสายด่วน 1584

Close