เดอะโอ๋!!!เรียกประชุมเร่งรัดการปฏิบัติการ งานด้านความมั่นคงตำรวจภูธรภาค 1”

เดอะโอ๋ !!! เรียกประชุมเร่งรัดการปฏิบัติการงานด้านความมั่นคงฯตำรวจภูธรภาค 1

วันนี้ 30 ต.ค.61 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1 (มค)/เอราวัณ 2 เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดการปฏิบัติการงานความมั่นคงฯตำรวจภูธรภาค 1 ครั้งที่ 1/2562 ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 298/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค.61 เรื่องการกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.1 โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบงานความมั่นคงฯ ตำรวจภูธรภาค 1โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พร้อมด้วย


รอง ผบก.สส.ภ.1 รอง ผบก.อก.ภ.1 รอง ผบก.ภ.จว.ฯผกก.สส.1-3ฯผกก.ปพ.ฯ ผกก.วคข.ฯผกก.สส.ภ.จว.ฯผกก.ฝอ.2-3 ฯผบ.ร้อย คฝ.ฯและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์กล่าวว่าในที่ประชุมได้เปิดประชุมในเรื่องการปฏิบัติการด้านความมั่นคงของ ภ.1ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา,จุดตรวจความมั่นคง(ว.43)ในพื้นที่และสถานภาพกำลังพลประจำจุดตรวจ,กองร้อยควบคุมฝูงชนและสถานภาพกำลังพลประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน,แผน/โครงการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน(ช่วงเดือน พ.ย.61),บุคคลสำคัญ และสถานที่ที่สำคัญในพื้นที่
,หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่,กลุ่มมวลชน องค์กร ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา,การดำเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในรอบปีที่ผ่านมา,ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

Close