กช.ราชบุรี!!ทำพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี ณ.วัดรางโบสถ์ (สุรารักษ์)

กช.ราชบุรี ทำพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี ณ วัดรางโบสถ์ (สุรารักษ์)

กรมการทหารช่าง ทำพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561 โดยเจ้ากรมการทหารช่าง ณ วัดรางโบสถ์(สุรารักษ์) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยยอดเงินบริจาคกฐินประจำปี 2561 เป็นจำนวน 799,999 บาท

วันที่ 31 ต.ค.61) ที่วัดรางโบสถ์(สุรารักษ์) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่าง ทำพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561 โดยมี พลโทอนุสรณ์ ปัญญบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับถวายผ้าห่มพระประธาน เทียบปาฏิโมกข์ และตาลปัตร แก่ประธานสงฆ์ จากนั้น พันโท ทรงกิตติ นามไพร อนุศาสนาจารย์ กองพลทหารช่างอาราธนาศีล พระครูปลัดวิริยะชัย วิริยสีมปันโณ ประธานสงฆ์ให้ศีล ต่อจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง รับผ้ากฐินจากอนุศาสนาจารย์กองพลทหารช่าง อุ้มประคองพนมมือหันหน้าไปทางพระพุทธปฏิมา เจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวนะโม 3 จบ แล้วหันไปทางแถวพระสงฆ์พร้อมกับ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน

จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างวางผ้ากฐินบนแว่นฟ้า พร้อมกับยกประเคนแด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีกรรมทางศาสนา(อุปโลกนกรรม) จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พันเอกหญิงเกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมถวายบริวารกฐินอัฐบริขาร 8 แก่พระผู้ครองผ้ากฐินพร้อมกับถวายผ้าไตรแก่พระคู่สวดรูปที่ 1 และรูปที่ 2 เจ้าหน้าที่เทียบเครื่องไทยธรรมอนุศาสนาจารย์กองพลทหารช่างเรียนเชิญเจ้ากรมการทหารช่างประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง ตลอดจนคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจ้าภาพผ้าไตรประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ 12 รูปอนุศาสนาจารย์กองพลทหารช่างกล่าวนำถวายผ้าป่า หางกฐินประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่าหางกฐิน

เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่างถวายใบปวารณายอดเงินบริจาคแก่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์ มอบของที่ระลึกต่อจากนั้นพระสงฆ์กราบอนุโมทนาเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรเสร็จพิธี

สำหรับพิธีถวายผ้ากฐินเจ้ากรมการทหารช่างในครั้งนี้ มีข้าราชการนายทหาร นายสิบแม่บ้านทหารช่าง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยยอดเงินบริจาคกฐินประจำปี 2561 เป็นจำนวน 799,999 บาท

 

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Close