อำเภออุทุมพรพิสัย!!เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน ชูสุ่มไก่ส่งเสริมการท่องเที่ยว”

อำเภออุทุมพรพิสัยเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน ชูสุ่มไก่ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.ที่บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายโกมินทร์ ประถมบุตร ประธานกรรมการบริหารระดับอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชนแบบยั่งยืน ขับเคลื่อนภาระกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ”ไทยนิยมยั่งยืน” โดยมี นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย และดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลตาเกษและสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ผ้าไหมมัดหมี่ย่อมสีธรรมชาติ ที่มีอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวระดับชุมชน ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน กระจายรายได้ให้แก่คนชุมชนแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสานสุ่มไก่ การแสดงศิลปพื้นถิ่นและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังให้ชมฟรีอีกด้วย

นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นแบบ มีเป้าหมายการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้ฐานเรียนรู้ชุมชนเป็นจุดเรียนรู้สร้างและพัฒนาอาชีพให้ชุมชน เช่นฐานเรียนรู้การปลุกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสีผ้าไหมธรรมชาติ การทอผ้าไหม ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้จักสานสุ่มไก่ฐานเรียนรู้การทำอาหารพื้นถิ่น และการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนจุด Check in Land Mark สุ่มไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีอัฒลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนและเกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย มีหลายอย่างที่เป็นน่าสนใจมาก มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีเอกลักษณ์พื้นบ้านคือ สุ่มไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการจักสานสุ่มไก่ และตั้งอยู่บนถนนสายศรีสะเกษ-อุทุมพรสัย สาย ทล.226 เมื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จัดให้มีซุ้มกาแฟ ซุ้มพักรถ และจำหน่ายสินค้าชุมชน ก็จะเป็นที่ต้อนรับดึงดูดนักท่องเที่วได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยือนบ้านบอน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สุ่มไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ของอำเภออุทุมพรพิสัย ด้วย


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close